Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

5920 33c1 390
Reposted fromjemstone jemstone viadzony dzony
mybodyisacage
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viaRozaa Rozaa
mybodyisacage
 Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie.
Reposted fromjohankam johankam viaRozaa Rozaa
mybodyisacage
Reposted fromjasminum jasminum viadzony dzony

July 10 2015

mybodyisacage
Reposted fromthenewyork thenewyork viabesideyou besideyou
mybodyisacage

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaweruskowa weruskowa
mybodyisacage
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaweruskowa weruskowa
mybodyisacage
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaweruskowa weruskowa

July 06 2015

mybodyisacage
2701 3735 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
mybodyisacage
9081 867e 390
Reposted fromverronique verronique viaholdmy holdmy
mybodyisacage
Dalej istnieje i on też istnieje, ale nie istniejemy razem.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaholdmy holdmy
mybodyisacage
Reposted fromoll oll viaholdmy holdmy

June 24 2015

mybodyisacage
1650 9191 390
Reposted frombjureczko bjureczko vialeweloff leweloff

June 14 2015

mybodyisacage
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski

June 10 2015

mybodyisacage
2757 97d1 390
Reposted bySkydelanbanshe
mybodyisacage
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoeasy soeasy
mybodyisacage
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viazagrobela zagrobela

June 08 2015

mybodyisacage
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaiblameyou iblameyou

May 28 2015

2646 41d3 390
Reposted fromtwice twice viasoSad soSad
4256 6d05 390
Reposted fromacongojado acongojado viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl